પાન લીલુ જોયુ

Image

 

પાન નિ દુકાન જોઇ ને તમે યાદ આવ્યા
જાણે પાન નિ પહેલિ પિચકારી ના મારી આવ્યા
ક્થ્થો ચુનો જોયો ને તમે યાદ આવ્યા

ક્યાક પઁખિ ચરક્યુ ને તમે યાદ આવ્યા
જ્યારે જોયુ ત્યારે લોટૉ લઇ તમને ઝાડ નિચે પામ્યા
જાડુ જાખડિ જોઇ ને તમે યાદ આવ્યા

લોટો છલ્ક્યો ને તમે યાદ આવ્યા
ટિસ્યુ ખતમ થયા ને તમે યાદ આવ્યા 
છાપા પતિ ગયા ને તમે યાદ આવ્યા

કોઇ મોટૉ પથ્થ્રર જોયો ને તમે યાદ આવ્યા
નિલા ગગન નિ નિચે કોઇ બેઠુ જોયુ ને તમે યાદ આવ્યા
પેટમાઁ દુખ્યુ ને તમે યાદ આવ્યા

કોઇ આંગણે અટક્યું ને તમે યાદ આવ્યાં
બારણુ બઁધ જોયુ ને તમે યાદ આવ્યા
એક પગલુ પણ ના ઉપડ્યુ તો પણ તમે યાદ આવ્યા બસ બહુ યાદ આયા 

વ્યવસ્થીત લઘર વઘર અમદાવાદી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: