બળદગાડુ

ટક ટક ટ્ક દરેક હિદિ પિક્ચર મા બળદગાડા ચાલતા હોય ત્યારે બેક્ગ્રાઉંડ મ્યુઝિક માઁ આવો સાઉંડ મુકે છે પણ એવુ નથિ હુ એક ચકા ચક બળદગાડુ છુ મારા ટાયર પણ જેકે ટાયર અને ગુડ્યર ના છે લાકડા માઁ સાગ વાપર્યુ છે અને મારી આગળ જોડેલા બે બળદ ના શિગડા પર નો કલર પણ નેરોલેક છે હુ એક અમિર બળદગાડુ છુ મારા ઉપર લિલા કલર નુ ઘાસ નઁખાય છે આ બળદો ખાઇ ને થોડુ ચાલે છે જ્યારે હુ જુવો કેવુ ફટાફટ દોડુ છુ ગુડ્યર કઁપનિ વાળા પણ ફોરમ્યુલા 1 મા કાર ને સ્પોનસર કરતા મને સ્પોનસર કરે તો હુ રેસ પણ જીતિ આપુ બસ આ બળદિયાઓ બરોબર ચાલવા જોઇએ બિજુ કો તમને શુ લાગે છે બધિ આત્મકથા મા બધા ને દુખ હોય તકલિફ હોય મને કોઇ તકલિફ નથી

Advertisements

One response to this post.

  1. આ તસવીર મારા દાદા બળદગાડાની છે.

    જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: