વાર્તા નઁબર – 5

એક કાગડો હતો એને ખુબ તરસ લાગી હતી પાણી ની શોધ મા તે ઊડતો હતો રસ્તા મા કુજો જોયો કુજો અડધો જ ભરેલો હતો બાજુ મા પથથર નો ઢ્ગલો હતો કાગડા ને વીચાર આવ્યો કે આ પથ્થર કુજા મા નાખીશ તો પાણી ઉપર આવશે પણ કાગડો અમદાવાદી હતો એ પથ્થર ના ઢ્ગ પર બેસી ગયો અને બુમો પાડવા લાગ્યો કે જાદૂઈ પથ્થ્રર ૫૦ રુપીયે કીલો પથ્થ્રર ખરીદો આ કુજા મા નાખો તમારૂ ભાગ્ય બદલાઈ જશે ત્યાથી પસાર થતા લોકોને એણે પથ્થર વેચ્યા કાગડા એ ૧૦૦૦ રુપીયા નો ધંધો કરી લીધો અને પાિણ ઉપર આવી ગયુ કાગડો ૧૦૦૦ રુપીયા પણ ઘરે લઈ ગયો અને જતા જ્તા કુજા માથી પાણી પણ પીતો ગયો…..

બોધ ; ધંધા ના ટાઈમે તરસ ભૂખ બધુ ભૂલી જવુ પડે તો જ ધંધો થાય

Advertisements

2 responses to this post.

  1. આ વાર્તાને ૧૦૦ માંથી ૧૦૦ માર્ક મળેલ છે.

    લી. મહાત્મા ગાંધીના આશ્રમ રોડ ઉપર એક મોટા ઝાડ ઉપર બેઠેલ કાગડો.

    જવાબ આપો

  2. હવે અમદાવાદી સાચો ! પછી કાગડો લઘરવઘર મટી ગયો ?

    જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: